OBOWIĄZKOWE OC W ŻYCIU PRYWATNYM

rodzina na kanapie

Co to jest i czego dotyczy:
OC w życiu prywatnym chroni klientów, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (np. podczas uprawiania sportu) lub poprzez posiadane przez klienta mienie, w myśl przepisów prawa zobowiązani są do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. Obecnie standardem jest, że polisa obejmuje również swoim zakresem wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

Zakres Ubezpieczenia:
- zalanie mieszkania osób trzecich zamieszkujących wspólnie budynek mieszkalny,
- wybicia szyby,
- spowodowanie urazów osób trzecich w czasie uprawiania sportów np. jazdy na nartach,
- stłuczenia czy zniszczenia przedmiotów w sklepie,
- złamania nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku (ważne w przypadku właścicieli domów),
- szkody spowodowane przez zwierzęta domowe.

Należy pamiętać, że wymienione warianty ryzyka przed jakimi może uchronić nas polisa ubezpieczeniowa są opcjami podstawowymi, obecnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują ochronę przed każdą możliwą do zdarzenia sytuacją z wyłączeniem szkody spowodowanej umyślnie co wynika bezpośrednio z ustawy, w celu poznania pełnego zakresu na jaki mogą Państwo zabezpieczyć życie prywatne przed dodatkowymi kosztami, prosimy o kontakt z jednym z naszych doradców.

Ubezpiecz się z nami już dziś i przestań obawiać się jutra.

Skorzystaj z szerokiego wachlarza produktów ubezpieczeniowych, stworzonego z ofert ponad 16 czołowych firm występujących na rynku!