UBEZPIECZENIA CARGO - SŁUBICE

tir na drodze

Ubezpieczenie Cargo przeznaczone jest dla wszystkich, którzy w ramach prowadzonej działalności transportują, sprowadzają lub wysyłają, różnego rodzaju towary. Na trasie mogą wydarzyć się różne nieoczekiwane sytuacje, a dzięki polisie przewożone artykuły chronione są od zniszczenia, utraty lub ubytku, bez względu na to, czy transport realizowany jest samodzielnie, czy poprzez zawodowego przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje przewóz drogą lądową, kolejową lub śródlądową. Cargo to najpewniejszy sposób na uzyskanie odszkodowania w razie uszkodzenia czy kradzieży towaru. W ubezpieczeniu OC przewoźnika określona jest zazwyczaj maksymalna kwota odpowiedzialności lub ograniczone jest ono do wartości rzeczywistej przesyłki. Cargo, proponowane przez Kozera Travel w Słubicach, gwarantuje wypłatę środków do pełnej sumy gwarancyjnej, która ujęta została w polisie.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA CARGO

Polisy dostępne są w różnych wariantach (podstawowy, pełny, rozszerzony), dlatego w Biurze Kozera Travel w Słubicach bez problemu dostosujesz ubezpieczenie Cargo do swoich potrzeb. Przewożone mienie chronione jest między innymi w przypadku:

  • zdarzenia losowego (np. uszkodzenie towaru w skutek huraganu, pożaru, ulewnego deszczu czy gradu),
  • wypadku,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku załadunku lub rozładunku,
  • rozboju,
  • kradzieży.

 

DLACZEGO WARTO MIEĆ UBEZPIECZENIE CARGO?

Decydując się na ubezpieczenie Cargo, zapewniasz sobie przede wszystkim spokój. Dzięki polisie oferowanej przez Kozera Travel w Słubicach, transport jest właściwie chroniony. Bez względu na to, co wydarzy się podczas przewozu, otrzymasz odpowiednią rekompensatę i nie poniesiesz szkód finansowych. W zależności od potrzeb, ubezpieczenie może być zawarte na czas trwania jednego przewozu lub podczas wszystkich transportów, które będą miały miejsce podczas trwania umowy.

Wszystkich zainteresowanych ubezpieczeniami Cargo zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Słubicach.