UBEZPIECZENIE DOMU LETNISKOWEGO, ALTANKI

domy letniskowe

Co to jest i czego dotyczy:
Ubezpieczenie budynku lub innego obiektu zamieszkałego czasowo z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, wypoczynkowe, w tym również zabudowanej altanki na terenie ogródków działkowych, łącznie z elementami stałymi, konstrukcyjnymi, wykończeniowymi, instalacyjnymi.

Zakres Ubezpieczenia:
Standardowy zakres ryzyk ubezpieczeniowych obejmuje, analogicznie jak przy ubezpieczeniu domów i mieszkań: ogień, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek statku powietrznego, powódź, śnieg, grad, huragan, zalanie, osuwanie i zapadanie się ziemi, lawinę, uderzenie pojazdu, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub masztów.
Zakres ten może zostać dodatkowo rozszerzony o kradzież z włamaniem i rozbój, dewastację, a także przepięcia i koszty związane z akcja ratowniczą prowadzoną w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym.

Do kogo jest skierowane:
Ubezpieczenie skierowane jest dla osób fizycznych posiadających własny domek letniskowy lub altankę.

Od jakiej kwoty można je kupić:
Koszt ubezpieczenia zależny jest od zakresu i sum ubezpieczenia. Zapytaj naszego doradcę.

Zakres terytorialny ubezpieczenia:
Rzeczpospolita Polska.

Należy pamiętać, że wymienione warianty ryzyka przed jakimi może uchronić nas polisa ubezpieczeniowa są opcjami podstawowymi. Obecnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują ochronę przed każdą możliwą do zdarzenia sytuacją z wyłączeniem szkody spowodowanej umyślnie co wynika bezpośrednio z ustawy. W celu poznania pełnego zakresu na jaki mogą Państwo ubezpieczyć domek letniskowy lub altankę, prosimy o kontakt z jednym z naszych doradców.

Ubezpiecz się z nami już dziś i przestań obawiać się jutra!

Skorzystaj z szerokiego wachlarza produktów ubezpieczeniowych, stworzonego z ofert ponad 16 czołowych firm występujących na rynku!