OBOWIĄZKOWE OC ZAWODOWE - SŁUBICE

grupa ludzi

Wykonywanie niektórych profesji wiąże się z konieczności posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zawodowe OC, które znajduje się w ofercie Biura Kozera Travel w Słubicach, skierowane jest do osób, których praca wymaga bardzo wysokich kwalifikacji, a pomyłka lub błąd w sztuce podczas wykonywania czynności służbowych mogłaby narazić klientów na szkody związane z utratą zdrowia, życia lub majątku. Dzięki obowiązkowej polisie OC chronieni są klienci, którzy w razie konieczności, otrzymają należne odszkodowanie z tytułu błędu, jaki został popełniony przez osobę wykonującą czynności zawodowe. Ubezpieczenie chroni również osobę wykonującą dany zawód przed kosztami związanymi z naprawą tych błędów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zawodowej polisy OC, przyjdź lub zadzwoń do naszego biura w Słubicach.

 

UBEZPIECZENIE ZAWODOWE - DLA KOGO?

Zgodnie z ustawą, zawodowe ubezpieczenie OC obowiązkowe jest m.in. dla:

  • doradców podatkowych,
  • pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • zarządców nieruchomości,
  • biur rachunkowych,
  • architektów, projektantów, inspektorów nadzoru w budownictwie,
  • organizatorów imprez masowych,
  • lekarzy i dysponentów jednostek ratownictwa medycznego,
  • adwokatów i radców prawnych.

Zawodowe ubezpieczenie OC może nabyć również każda inna osoba zajmująca się dowolną działalnością, która nie została wymieniona przez rozporządzenia Ministra Finansów jako obowiązkowa. Wszystkie osoby zainteresowane zarówno obligatoryjną, jak i dobrowolną, zapraszamy do naszego biura w Słubicach.

 

NIE RYZYKUJ - ZADBAJ O POLISĘ ZAWODOWEGO OC

W przypadku niektórych profesji ubezpieczenie OC jest konieczne, by uzyskać pozwolenie na wykonywanie danej działalności zawodowej. Należy pamiętać, że odpowiednie dla danego zawodu instytucje i urzędy przeprowadzają kontrole pod kątem wywiązania się z obowiązku posiadania polisy OC. Brak ważnego ubezpieczenia wiąże się z przykrymi karami finansowymi. Nie ryzykuj, przyjdź do Kozera Travel w Słubicach i zadbaj o to, by chroniło Cię ubezpieczenie zawodowego OC.