UBEZPIECZENIA OC DLA ROLNIKÓW - SŁUBICE

czerwony traktor

Znajdujące się w ofercie Biura Kozera Travel w Słubicach, OC rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonym osobom trzecim w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Obowiązek posiadania takiej formy OC regulowany jest przez ustawę z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1152). Według litery prawa na każdym rolniku (osobie fizycznej, która jest w posiadaniu lub współposiadaniu gospodarstwa rolnego) spoczywa obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla rolnika.

Warto pamiętać, że obowiązek posiadania OC dla rolnika powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę, przyjdź do naszego biura w Słubicach i zabezpiecz siebie przed nieoczekiwanymi zdarzeniami.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OC DLA ROLNIKA

Umowa z tytułu ubezpieczenie OC dla rolnika zawierana jest na 12 miesięcy. Dzięki polisie, którą wykupić możesz w Kozera Travel w Słubicach, nie musisz się martwić o odpowiedzialność finansową, gdy podczas czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego Ty, ktoś z Twoich bliskich lub pracowników gospodarstwa wyrządzi szkodę osobie trzeciej. Świadczenia finansowe dla osoby poszkodowanej wypłacane są wówczas przez ubezpieczyciela. Polisa OC dla rolnika pozwala również zminimalizować straty finansowe, które mogą powstać w wyniku różnych zdarzeń losowych, m.in. ognia, huragadu, gradu, uderzenia piorunu czy innych żywiołów.

 

OC DLA ROLNIKA - SUMY GWARANCYJNE

Odszkodowanie w ramach ubezpieczenia OC rolników wypłacane jest do wysokości szkody, przy czym nie może być ono wyższa, aniżeli suma gwarancyjna, czyli:

  • w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro;
  • w przypadku szkód na mieniu - 1 000 000 euro.

Po szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia OC dla rolników zapraszamy do naszego biura w Słubicach.