UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTW - SŁUBICE

przedsiębiorstwo

Głównym zadaniem ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, które znaleźć można również w ofercie Kozera Travel w Słubicach, jest ochrona majątku firmy przed finansowymi konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Mówiąc o majątku firmy, należy rozumieć zarówno środki materialne (zapasy materiałowe, wyroby gotowe), środki niematerialne (finansowe) oraz środki trwałe, takie jak:

  • nieruchomości (grunty, budynki, budowle, lokale);
  • maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności lub świadczenia usług;
  • środki transportu oraz środki obrotowe;
  • żywy inwentarz.

Każda mała i średnia firma znajdzie u nas komplet niezbędnych ubezpieczeń, dostosowanych do konkretnej branży, a także do rodzaju i poziomu ryzyka. W Kozera Travel w Słubicach oferujemy produkty pakietowe dedykowane do każdego segmentu działalności przedsiębiorstw.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA DLA FIRM

Zakres ubezpieczenia powinien być dopasowany przede wszystkim do profilu działalności danego przedsiębiorstwa, przy czym podstawowy pakiet chroni przed:

  • ogniem i innymi zdarzeniami losowymi;
  • kradzieżą z włamaniem, rabunkiem;
  • dewastacją, w tym przed graffiti;
  • odpowiedzialnością cywilną.

W Kozera Travel w Słubicach proponujemy nowoczesne i elastyczne pakiety dla przedsiębiorstw, dzięki którym każdy właściciel małej czy średniej firmy będzie mógł spać spokojnie. Ubezpieczenia pozwalają na kompleksowe zabezpieczenie całego mienia przed wypadkami czy zdarzeniami losowymi.

 

UBEZPIECZ SWOJĄ FIRMĘ I NIE DAJ SIĘ NICZEMU ZASKOCZYĆ

Wypadków i innych zdarzeń o charakterze losowym nie można, co prawda, przewidzieć, ale można skutecznie uchronić się przed ich konsekwencjami. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem ubezpieczenia idealnie dopasowanego do potrzeb firmy - zapraszamy do naszego biura w Słubicach. Konsultanci z Kozera Travel przedstawią propozycje ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw o dowolnym profilu działalności.