OC W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM - SŁUBICE

ludzie w autobusie

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorstw, których profil działalności wiąże się z zawodowym przewozem ładunków lub spedycją, zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. W związku z tym, że na trasie może zdarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji –  wypadek, złe warunki na drodze, które opóźnią transport czy kradzież towaru – warto być na takie zdarzenia odpowiednio przygotowanym. W Biurze Kozera Travel w Słubicach proponujemy polisę OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, dzięki której zabezpieczysz się przed finansowymi konsekwencjami szkód, które powstały w wyniku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się z umowy przewozu towarów podczas transportu drogowego. Ubezpieczenie obowiązuje od momentu przyjęcia przesyłki, podczas przewozu, do momentu wydania jej odbiorcy.

 

RODZAJE UBEZPIECZENIA OC PRZEWOŹNIKA

Istnieją dwa rodzaje OC przewoźnika:

  • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym;
  • OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym.

W naszym biurze w Słubicach oferujemy oba typy polis. Firmy realizujące transport w ruchu międzynarodowym, których trasa przebiega częściowo przez Polskę, nie mają obowiązku wykupienia polisy krajowej - ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym ważne jest na całej trasie.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA OC PRZEWOŹNIKA

Podstawowy zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego, które oferujemy w Kozera Travel w Słubicach, wynika z ustawy o Prawie Przewozowym i obejmuje:

  • zwrot odszkodowania w razie niedostarczenia ładunki na czas;
  • pokrycie kosztów przechowania ładunku, np. podczas naprawy uszkodzonego pojazdu;
  • zwrot niezbędnych kosztów, dzięki którym można zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary, chodzi np. o przeładunek lub podstawienie dodatkowego pojazdu do dalszego transportu.

W zależności od indywidualnych potrzeb firmy można rozszerzyć zakres ubezpieczenia. Zapraszamy do naszego biura w Słubicach, gdzie konsultanci Kozera Travel przedstawią wszystkie możliwe warianty ubezpieczenia OC przewoźników.