Od czego zależą kursy walut?

Osoby, które korzystają z kantora, zwykle poszukują takiej placówki, która zaoferuje im najkorzystniejszą cenę za kupno albo sprzedaż wybranej waluty. Warto jednak wiedzieć, że istnieje kilka czynników, od których uzależnione są wahania we wszystkich kantorach. Dobrze je znać, aby wymieniać pieniądze w optymalnym okresie. Od czego zależą kursy walut?

 

INFLACJA ORAZ WYSOKOŚĆ STÓP PROCENTOWYCH 

Na kursy walut wpływa wiele czynników. Jednym z ważniejszych jest poziom inflacji albo deflacji. Dzieje się tak, ponieważ stymulują rozwój gospodarczy kraju i tempo wzrostu PKB, co w efekcie powoduje, że waluta staje się słabsza. O inflacji słyszymy od pewnego czasu bardzo dużo i jest to wzrost cen, za którym idzie spadek siły nabywczej pieniądza, natomiast deflacja jest przeciwnym zjawiskiem.

Osobom, które odwiedzają nasz kantor w Słubicach czy innych lokalizacjach, zwracamy też uwagę na wysokość stóp procentowych. Jest to ważne kryterium, ponieważ wyższe stopy to wzrost rentowności obligacji skarbowych, co w praktyce oznacza, że inwestorzy chętniej lokują kapitał w takim kraju. W wyniku powyższych działań wartość waluty wzrasta.

 

JAKIE INNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄ NA KURSY WALUT? 

Inflacja lub deflacja oraz wysokość stóp procentowych to czynniki, które mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o kursy walut. Oprócz tego są one jeszcze uzależnione od:

rynku pracy – im lepsza sytuacja, tym większe chętnie do inwestowania, a co za tym idzie – większa wartość pieniądza,
sytuacja polityczna,
bilans handlowy kraju, czyli różnica pomiędzy importem a eksportem,
prognozy sytuacji ekonomicznej w danym kraju i na świecie,
popyt – im większy popyt na daną walutę, tym wyższa jej wartość,
Podsumowując, w przypadku potrzeby sprzedaży lub kupna większej kwoty określonej waluty, warto zapoznać się z prognozami gospodarczymi.

tabela wykazu kursu walut