Co to znaczy OC od odpowiedzialności w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni nas na wypadek szkód, które nieumyślnie wyrządzimy osobom trzecim. Możemy je nabyć jako dodatek do podstawowej polisy mieszkaniowej, bez konieczności zakupu rozszerzonego ubezpieczenia nieruchomości, jako dodatek do polisy zdrowotnej, ale można wykupić ją również osobno.

 

KIEDY WARTO MIEĆ OC W ŻYCIU PRYWATNYM?

OC w życiu prywatnym jest pomocne w wielu sytuacjach, w których nieumyślnie spowodujemy szkodę na zdrowiu lub mieniu osoby trzeciej, np. jeśli pieszy poślizgnie się na chodniku pod naszym domem lub nasz pies wyrządzi szkody w hotelowym pokoju. Wówczas koszty związane z roszczeniami osoby poszkodowanej zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej, a my nie będziemy musieli się martwić nieplanowanymi wydatkami.

Wśród aktywności i sytuacji losowych, do których odnosi się ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, można wymienić:
• posiadanie i użytkowanie domu lub mieszkania;
• hodowanie zwierząt domowych;
• opieka nad dziećmi i innymi osobami, nad którymi sprawujemy prawną opiekę;
• korzystanie z rowerów i wózków inwalidzkich;
• korzystanie z żaglówek, łodzi i innych tego typu jednostek pływających w celach rekreacyjnych;
• używanie modeli latających do celów rekreacyjnych;
• amatorskie uprawianie sportu;
• korzystanie z pomieszczeń, np. hotelowych, w trakcie wyjazdów turystycznych.

 

CZEGO NIE OBEJMUJE OC W ŻYCIU PRYWATNYM?

OC w życiu prywatnym nie obejmuje szkód wyrządzonych na naszym własnym mieniu ani szkód wyrządzonych osobom bliskim, np. dzieciom czy współmałżonkowi. Wypłaty z polisy ubezpieczeniowej nie otrzymamy również m.in. gdy umyślnie działaliśmy na szkodę osoby trzeciej, w chwili wystąpienia szkody byliśmy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub kiedy uprawiamy sporty uznawane za niebezpieczne.

papierowa wycinanka